אתי בן זאב

אתי בן זאב

משנה למנכ״ל, ממונה על חטיבת טכנולוגיה ומחשוב

בנק הפועלים

הרצאות מפי אתי בן זאב:

דוברים נוספים באירוע פורום C3

Open Accessibilty Menu